Avís legal

Informació general 
Titular: Associació de Magia i Il·lusionisme de Terrassa, d'ara endavant El venedor.
Contacte: info@festivalmagiaterrassa.com
Amb direcció fiscal : Passeig de les Lletres 10A Local 12
CIF: G02938900

El venedor estarà exempt de responsabilitat pels següents punts:

Qualitat, velocitat i continuïtat en la disponibilitat de la pàgina web.
El Venedor no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet del Venedor.
Amb els límits establerts a la llei, El Venedor no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Tampoc de les opinions aportades pels usuaris dins de l’portal.
Les pàgines d’Internet del Venedor poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que El Venedor no pot controlar. Per tant, El Venedor no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Per tant, la total veracitat de la informació publicada sobre els productes a la web.
Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva del Venedor o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del Venedor.
El client comprador o usuari assumeix conèixer les dades i característiques dels productes o serveis involucrats, i està d’acord amb les informacions subministrades pel portal. Per tant declara el següent:

Es tracta d’una persona major d’edat d’acord amb la legislació vigent.
Està autoritzat a l’ús del compte, targeta o mitjà de pagament subministrat per realitzar la compra.
Afirma que sap i consent la recepció del producte o servei en el lloc que s’hagi indicat durant el procés de compra a la botiga.
Les dades que s’han informat durant el procés són correctes i és coneixedor de la informació determinada dels productes.